пї ฮั้วลักเซียม สรรพคุณ ฟื้นฟูร่างกายทุกระบบ โทร.081-131-0137
ตะกร้า ( ชิ้น)
Total: 0

มีสินค้า ในตะกร้า

ตะกร้าว่างอยู่ค่ะ
ข่าวล่าสุด:
ยาน้ำสมุนไพรผสม โสมคนทั่งเฉ้า -- "หลังจากที่ ยาน้ำสมุนไพร ฮั้วลักเซียม โดย คุณหมอณรงค์ พุ่มโพธิงาม ..." -- 07 ธันวาคม 2559
ฮั้วลักเซียม สูตรฮ่องเต้ โดยหมอณรงค์ พุ่มโพธิงาม -- "เป็น ยาน้ำสมุนไพร สูตรต้นตำรับฮ่องเต้ คิดค้นและผลิตโดยคุณหมอณรงค์ พุ่มโพธิงาม ..." -- 07 ธันวาคม 2559
ฮั้วลักเซียม มีสรรพคุณอย่างไร

ฮั้วลักเซียม คือ สมุนไพร 99 ชนิด ที่ถูกนำมาสกัดรวมเข้าด้วยกัน มีสรรพคุณ "บำรุงและพื้นฟู" ร่างกาย

ทำไม เราไม่ตอบว่าเป็นการ "รักษา" เพราะคำว่า "รักษา" หรือ "รักษาหายได้" เป็นข้อกำหนดของสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือ เรียกย่อว่า "อย." กำหนดว่า ห้ามใช้ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ทุกชนิด

ในความเป็นจริง ร่างกายคนเราเสื่อมลงทุกวัน เรารับสารเคมีเข้าร่างกายทุกวันโดยไม่ตั้งใจ ธรรมชาติร่างกายของคนปกติ สามารถขับของเสียได้เอง หากอวัยวะของเราแข็งแรง กลไกกำจัดของเสียในร่างกายจะทำงานโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว

 ยาน้ำสมุนไพร ฮั้วลักเซียมแต่เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้น อวัยวะต่างๆเริ่มเสื่อมลง ระบบกลไกในการกำจัดของเสียก็เริ่มเสื่อมลง ทำให้ขจัดของเสียได้ไม่ดีเหมือนเมื่อตอนหนุ่มสาว ทำให้เกิดโรคต่างๆตามมามากมาย

โดยหลักแล้ว "ฮั้วลักเซียม" จะช่วยพื้นฟูร่ายกายและอวัยวะต่างๆภายในร่างกายเท่านั้น ไม่ได้รักษาโรคโดยตรง โดยสมุนไพรแต่ละตัวจะทำหน้าที่ไปกันคนละอย่าง ทำให้โดยรวมระบบกลไกต่างๆของร่างกายจะค่อยๆแข็งแรงขึ้น ทั้งนี้ระยะเวลาขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคน ร่างกายเปรียบเสมือนรถยนต์ อาหารเปรียบได้กับน้ำมันเชื้อเพลิง ฮั้วลักเซียมเปรียบเสมือนน้ำมันเครื่อง เมื่อเราใช้รถยนต์มาสักพัก ก็ต้องเข้าศูนย์เพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องต่างๆ ร่างกายคนเราก็เช่นเดียวกัน เราใช้ร่างกายของเราทุกวัน แต่ไม่เคยเปลี่ยนถ่ายหรือขับของเสียออกมาเลย การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในรถยนต์ก็คือ เมื่อใช้งานไประยะหนึ่ง น้ำมันเครื่องรถยนต์จะเริ่มหนืด เนื่องจากมีสารตกค้างที่ออกมาจากเครื่องยนต์ รถยนต์ที่ดูแลรักษาเป็นอย่างดี สามารถใช้งานได้เป็นสิบๆปี ในเมื่อรถยนต์ไม่มีชีวิต เรายังดูแลขนาดนี้ แต่รถยนต์มีข้อดี ก็คือ ถ้าอุปกรณ์ตัวไหนเสีย มีอะไหล่ขาย เราสามารถหาซื้อมาเปลี่ยนได้ หรือเราขับรถไปที่ศูนย์ให้เขาเปลี่ยนใหม่ก็ได้ แต่ร่างกายเราไม่มีอะไหล่เลย ที่เราเห็นอยู่อวัยวะ 32 ชิ้นในตัวเรานั้นเป็นตัวจริงทั้งหมด ไม่มีอะไหล่สำรอง เราจึงจำเป็นต้องดูแลให้ดีกว่ารถยนต์ด้วยซ้ำ ดังนั้นถามว่าเราควรดื่มฮั้วลักเซียมไปตลอดหรือไม่ ผมก็ขอถามกลับว่า ถ้าคุณขับรถไปเรื่อยๆ ครบ 30000 กิโลเมตร คุณต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือไม่ คำตอบอยู่ในคำถามนี้แล้ว

การที่ร่างกายเราเป็นโรค หรือ การที่เครื่องยนต์เสีย ก็เพราะเราดูแลไม่ดี จริงอยู่ชิ้นส่วนทุกชิ้นหรืออวัยวะทุกส่วนมีอายุการใช้งานของมัน แต่ถ้าเราดูแลเอาใจใส่ร่างกายของเรา ในทางทฤษฎี คนเราสามารถอยู่ได้สูงสุดถึง 128 ปี นี่คืออายุร่างกายของเราที่แท้จริง แต่ในความเป็นจริง ในสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน มลภาวะต่างๆ ภาวะทางเศรษฐกิจ และ สภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนไป ชีวิตเร่งรีบมากขึ้น เพื่อแข่งขันกิน แข่งกันหาเงิน ความเครียดต่างๆ เหล่านี้ ทำให้อายุการใช้งานของร่างกายคนเราถดถอยลงไปเรื่อยๆ ยิ่งคนที่อยู่ในเมือง นอกจากอากาศเป็นพิษแล้ว ยังมีอารมณ์เป็นพิษอีก ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องขับของเสียและฟื้นฟูร่างกายของเราอยู่เนืองๆ การดื่มสมุนไพรฮั้วลักเซียมต่อเนื่อง จะทำให้เรามีชีิวิตที่ยาวนานยิ่งขึ้น

ความจริงแล้ว เมื่ออวัยวะภายในต่างๆแข็งแรงขึ้น ก็ทำให้กลไกต่างๆที่เสื่อมสภาพก่อนหน้านี้ ก็เริ่มกลับทำงานเป็นปกติ ของเสียเริ่มถูกขับออกมาเรื่อยๆ จนหมด โรคร้ายต่างๆก็เริ่มทุเลงเบาบางลง ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ ใช้เวลานานพอสมควร ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายแต่ละคนว่าเสื่อมโทรมมามากน้อยแค่ไหนแล้ว สารพิษที่ตกค้างในร่างกายมากน้อยแค่ไหน ปัจจัยเหล่านี้ทำให้แต่ละคนใชัระยะเวลาในการฟื้นฟูไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ฮั้วลักเซียมมีสรรพคุณในการฟื้นฟูดูแลระบบกลไกต่างๆทุกระบบในร่างกายให้เป็นปกติ ครอบคลุมถึง อวัยวะภายในร่างกายทั้งหมด ได้แก่ ตับ ม้าม ไต หัวใจ ปอด ระบบเลือด ระบบทางเดินอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ระบบทางเดินหายใจ สร้างเสริมไขข้อตามข้อเข่าต่างๆ รวมทั้งระบบต่อมไร่ท่อต่างๆ ซึ่งกลไกอัตโนมัติเหล่านี้เมื่อแข็งแรงขึ้น ก็มีกำลังไปต่อต้านโรคต่างๆในร่างกายได้เอง อธิบายมาถึงตรงนี้ พอจะทราบหรือยังครับว่า ฮั้วลักเซียม รักษาโรคอะไรได้บ้าง รักษาได้ทุกโรคหรือเปล่า

กรณีที่องค์ประกอบของเซลล์ครบสมบูรณ์ อวัยวะนั้นสามารถฟื้นฟูกลับมาเป็นดั่งเดิมได้ แต่ถ้าเซลล์ของอวัยวะนั้นไม่ครบ ก็คงกลับเป็นไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น คนไข้ที่ตัดปอดไปข้างหนึ่ง กรณีนี้ร่างกายไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาได้ เพราะเซลล์ปอดเหล่านั้นได้ตายไปแล้ว เป็นต้น 

ดังนั้น ยาน้ำสมุนไพรฮั้วลักเซียม สามารถฟื้นฟูกลไกให้กลับมาจัดการดูแลร่างกายของตนเองให้ดีที่สุดเท่าที่สภาพร่างกายคงเหลืออยู่ในขณะนั้น

ตารางข้างล่างนี้ เป็นข้อมูลทางสถิติ เป็นค่าเฉลี่ยที่คนไข้ดื่มฮั้วลักเซียม แล้วอาการเริ่มดีขึ้น ทั้งนี้ปริมาณที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับ สภาพร่างกาย, ภูมิต้านทาน, และ ความรุนแรงของโรค ทั้งนี้แต่ละโรคก็มีระดับความรุนแรงของโรคและรายละเอียดของโรคแตกต่างกันออกไป ทำให้ปริมาณฮั้วลักเซียมที่จะต้องดื่มของแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป

1. โรคหัวใจ 2 ขวด
2. โรคไต 8 ขวด
3. ซีสต์หรือเนื้องอก 2-4 ขวด
4. เคล็ด ขัด ยอก ปวดหลัง ปวดขา 2-4 ขวด
5. กระเพาะอาหารเป็นแผล 4 ขวด
6. ปีกมดลูกอักเสบ ลำไส้อักเสบ 2-4 ขวด
7. หืด หอบ 2 ขวด
8. ความดันโลหิตสูง-ต่ำ 2-4 ขวด
9. มีบุตรยาก 4-5 ขวด
10. เส้นเลือดขอด 2-4 ขวด
11. เส้นเลือดดำแตก เปราะง่าย 2-4 ขวด
12. อุบัติเหตุ 4-6 ขวด
13. อาการทางสมอง ความจำเสื่อม 4 ขวด
14. ปวดข้อ ปวดเข่า 4-6 ขวด
15. ตกขาว รอบเดือนมาไม่ปกติ 2-4 ขวด
16. ไมเกรน ปวดหัว 2-4 ขวด
17. วัยทอง ขาดฮอร์โมน เลือดตกค้าง 2-4 ขวด
18. เหน็บชา แขนขาไม่มีแรง 4-6 ขวด
19. ไซนัส ภูมิแพ้ 4-6 ขวด
20. อาการหนาวสั่นหลังอาบน้ำ 2 ขวด
21. อัมพฤกษ์-อัมพาต 6-10 ขวด
22. เบาหวาน 3-8 ขวด
23. ต่อมลูกหมากโต 2-4 ขวด
24. สะเก็ดเงิน-สะเก็ดทอง 4-8 ขวด
25. ม้ามโต 2-4 ขวด
26. ต้อหิน ต้อเนื้อ ต้อกระจก 2-4 ขวด

27.

ไฟฟ้าช็อต 4-6 ขวด
28. เป็นฝ้าทุกชนิด 4-6 ขวด
29. อาการบวมตามแขนขา 4-6 ขวด
30. ฮอร์โมนบกพร่อง 2-4 ขวด
31. หูตึง 2 ขวด
32. ผิวหนังเหี่ยวย่น 2-4 ขวด
33. เด็กไม่เจริญเติบโต 1-2 ขวด
34. ผู้ติดยาเสพติด 4-6 ขวด
35. แผลในปาก ปากบวม 2 ขวด
36. นอนไม่หลับ 2-4 ขวด
37. เก๊าท์ 4-5 ขวด
38. กระดูกทับเส้น 4-6 ขวด
39. ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ 4-6 ขวด
40. นิ่ว 2-6 ขวด
41. ขับน้ำคาวปลาหลังคลอด 2-4 ขวด
42. เนื้องอก 3-4 ขวด
43. ไส้เลื่อน 2-4 ขวด
44. งูสวัด เริม เชื้อรา 2-4 ขวด
45. อาการทางประสาท 4 ขวด
46. สมองสูญเสียความทรงจำ 4-6 ขวด
47. ต่อมทอนซิลอักเสบ 2-4 ขวด
48. อาการชักกระตุก 4 ขวด
49. มะเร็งระยะแรก 6-8 ขวด
50. ตับแข็ง ตับโต ตับอักเสบ 2-4 ขวด
51. เลือดเสีย 4-6 ขวด
52. ปัสสาวะบ่อย 2-3 ขวด
53. ริดสีดวงทวาร 2-4 ขวด
54. แผลเรื้อรัง 2-4 ขวด
55. ไขมันอุดตันในเส้นเลือด 2-4 ขวด
56. วัณโรค 4-6 ขวด
57. ถุงลมโป่งพอง 4 ขวด

หากมีข้อสงสัย ยินดีให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ยาน้ำสมุนไพร ฮั้วลักเซียม กรุณา คลิ๊ก! เพื่อดูรายละเอียด ยาน้ำสมุนไพร ฮั้วลักเซียม


HouLukSeam.com Logoสั่งซื้อฮั้วลักเซียมได้ 3 ช่องทาง
สั่งซื้อฮั้วลักเซียมออนไลน์
คลิ๊กที่นี่เพื่อสั่งซื้อฮั้วลักเซียมออนไลน์
สั่งซื้อฮั้วลักเซียมทางโทรศัพท์โทรสั่งซื้อทางโทรศัพท์โดยตรง โทร.080-235-0137080-235-0137 โทร.081-131-0137081-131-0137 โทร.082-492-0137082-492-0137
สั่งซื้อฮั้วลักเซียมทางไลน์สั่งซื้อทางไลน์ Line ID: HouLukSeamid: HouLukSeam

ผู้เขียนบทความ
ธนาวัชร์ ธนาชววัฒน์ โทร.081-131-0137 Line ID: HouLukSeam
ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, รับทุนการศึกษาจาก บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ศึกษาด้านโทรคมนาคมที่ Ericsson Training Center, Stockholm, Sweden. ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Executive MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ผู้จัดการฝึกอบรม บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด(มหาชน), เคยทำงานที่ Fresenius Medical Care, Houston, Texas, USA. อดีตผู้บริหารคลินิกภูมิแพ้และเมดิคอลสปาย่านพระรามเก้า, อบรม-ดูงาน-สัมมนา-เดินทางติดต่อธุรกิจ กว่า 30 ประเทศ, รับทุนการศึกษาหลักสูตร Advanced Management Program for Healthcare Executive จาก โรงพยาบาลกรุงเทพ ในนาม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) , อดีตผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, ศึกษาการแพทย์แผนจีน สมุนไพรและการแพทย์ทางเลือก (Alternative Health) มากว่า 10 ปี อยากรู้ประวัติมากกว่านี้ กรุณา คลิ๊กที่นี่

สั่งซื้อฮั้วลักเซียม

ยาน้ำสมุนไพร-ฮั้วลักเซียม

สั่งซื้อฮั้วลักเซียมออนไลน์ออนไลน์ คลิ๊กที่นี่

สั่งซื้อฮั้วลักเซียมทางโทรศัพท์ทางโทรศัพท์      

True 080-235-0137 080-235-0137

AIS 081-131-0137 081-131-0137

Dtac 082-492-0137 082-492-0137

สั่งซื้อฮั้วลักเซียมทางไลน์ทาง LINE           

Line id: HouLukSeam1 id: HouLukSeam1Line id: HouLukSeam1

ซื้อมากกว่า 1 ชิ้น
มีราคาโปรโมชั่น

สินค้าขายดี!

สินค้าที่ชมล่าสุด

บทความยอดนิยม

คุณจรัสภรณ์ ทรงเผ่า ...

คุณจรัสภรณ์ ทรงเผ่า ป่วยเป็นโรคเอส แอล อี ...

+ View

ฮั้วลักเซียม สูตรฮ่องเต้ ...

เป็น ยาน้ำสมุนไพร สูตรต้นตำรับฮ่องเต้ ...

+ View

คุณอาทิตย์ แสงทอง ...

อาทิตย์ แสงทอง ป่วยเป็นโรคต่อมลูกหมากโต ...

+ View

ฮั้วลักเซียม.คอม ...

ลิขสิทธิ์ผมชื่อ ธนาวัชร์ ธนาชววัฒน์ ...

+ View

คุณกนกวรรณ จันทะเรือง ...

เคสผู้ป่วยวันนี้ ผมขออนุญาตให้ชมคลิปการสัมภาษณ์ ...

+ View

พลตรี ผล จันทร์งาม ...

เคสผู้ป่วยวันนี้ ผมขออนุญาตให้ชมคลิปการสัมภาษณ์ ...

+ View

เคล็ดลับการดื่ม ยาน้ำสมุนไพร ...

เคล็ดลับในการดื่มยาน้ำสมุนไพร ฮั้วลักเซียม ...

+ View

ยาน้ำสมุนไพรผสม โสมคนทั่งเฉ้า

หลังจากที่ ยาน้ำสมุนไพร ฮั้วลักเซียม โดย ...

+ View

ฮั้วลักเซียม มีสรรพคุณอย่างไร

ฮั้วลักเซียม คือ สมุนไพร 99 ชนิด ...

+ View

ซีสต์

สาเหตุของการเกิดซีสต์ซีสต์ คือ ...

+ View

www.HouLukSeam.com ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์กับ DMCAwww.HouLukSeam.com ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์กับ DMCA เรียบร้อยแล้ว ห้าม คัดลอก ทำซ้ำ หรือ ดัดแปลง บทความ รูปภาพ ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมด เว็ปที่ละเมิดจะถูก Google.co.th บล็อค ไม่ให้แสดงผลในลำดับการค้นหา ตามกฎหมายสากล Digital Millennium Copyright Act 1998 และ www.HouLukSeam.com จะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญากับเว็ปไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Olive Sienna Teal Dark_blue
Background Color
Text Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Scroll to top