пї Disease | www.HouLukSeam.com
My Cart ( items)
Total: 0

There are in your cart

Cart Empty
Breaking News
Hou Luk Seam Family -- "Bangkok Metropolitan Region If you live in Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani and Samut ..." -- 24 September 2015
Hou Luk Seam Mixture Herbal Drink -- "Under construction!!!! Sorry for your inconvenience!!" -- 07 December 2016

โรคภัยไข้เจ็บเนื่องจากความฉลาดของ มนุษย์ ทำให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ทุกอย่างรวดเร็วเร่งรัดไปหมด ความต้องการเอาชนะธรรมชาติ ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วมนุษย์ไม่สามารถฝืนธรรมชาติได้จริง การที่มนุษย์ชนะธรรมชาติในเรื่องเล็กๆเรื่องหนึ่ง แต่กลับแพ้ธรรมชาติในเรื่องใหญ่กว่าเสมอ เพราะธรรมชาติมีความสมดุลในตัวเอง การฝืนธรรมชาติทำให้เกิดภาวะไม่สมดุล เมื่อธรรมชาติไม่สมดุล ธรรมชาติก็ต้องพยายามทำทุกวิถีทางให้กลับมาสมดุลให้ได้ ไม่ต่างอะไรกลับทฤษฎีแรงในข้อที่ 3 ของนิวตัน แรงกิริยาจะเท่ากับแรงปฏิกิริยาเสมอ ดังนั้นการเอาชนะธรรมชาติ จึงเกิดผลข้างเคียงตามมา อยู่ทีว่ามนุษย์จะตระหนักรู้และรับผิดชอบในสื่งที่ตัวเองกระทำหรือไม่ ผลร้ายที่ตามมาก็คือ มลภาวะ ต่างๆที่สะสมทำให้โลกร้อนขึ้น คนเครียดมากขึ้น เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทำให้คนยุคนี้ขี้เกียจมากขึ้น ไม่ค่อยออกกำลังกาย บริโภคอาหารไม่ครบหมู่ ส่งผลให้สุขภาพก็แย่ลง แน่นอนว่าโรคภัยต่างๆก็ถามมา

ร่างกายก็เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง มีความสมดุลในตัวของตัวเอง ร่างกายมีระบบกลไกที่ถูกสร้างมา ให้จัดการสิ่งแปลกปลอมที่บุกรุกเข้ามาในร่างกายได้อัตโนมัติ เมื่อกลไกภายในร่างกายเหล่านี้ ได้รับสารพิษ  ได้รับอากาศเป็นพิษ รับประทานอาหารเป็นพิษเข้าไป สะสมนานวันเข้า กลไลเหล่านี้ ก็ค่อยๆเสื่อมสภาพลง จะเสื่อมมากเสื่อมน้อยอยู่ขึ้นอยู่กับการดูแลร่างกายของตัวเอง เมื่อโรคร้ายบุกรุกเข้ามาในร่างกาย ร่างกายก็ต้องผลักดันโรคเหล่านี้ออกไปจากร่างกายให้ได้ เพื่อรักษาสมดุลไว้ ถ้าขับออกไปไม่ได้ ก็ต้องบล็อคเอาไว้ ไม่ให้ลามไปส่วนอื่นๆ

โลก และ ร่างกาย แตกต่างกัน คือ เมื่อโลกไม่สมดุล โลกก็ปรับสมดุลให้ได้ เช่น เกิดแผ่นดินไหวเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลก เป็นต้น แต่โลกก็ยังคงอยู่ แต่ถ้าร่างกายป่วยหนัก ปรับสมดุลไม่ได้ อาจจะถึงชีวิต ดังนั้นการที่แพทย์แผนปัจจุบัน หรือ แพทย์แผนจีน จ่ายยาให้ท่านกิน ก็เพื่อให้ยาเข้าไปปรับสมดุลในร่างกายนั่นเอง บางโรคปรับสมดุลไม่ได้ กินยาก็ไม่ดีขึ้น ก็อาจจะต้องตัดอวัยวะบางส่วนออกไป เพื่อรักษาสมดุลร่างกายให้ได้

ดังนั้น การปฏิบัติตนให้อยู่ในแกนเดียวกับธรรมชาติของโลก จะทำให้ชีวิตเราอยู่ในโลกนี้ได้นานขึ้นนั่นเอง เสมือนกับเราว่ายน้ำ ถ้าเราว่ายตามน้ำ เราจะไม่เหนื่อย แต่ถ้าว่ายทวนน้ำ เราจะเหนื่อยมาก

ในหมวดโรคภัยไข้เจ็บ ผมจะนำเสนอ ข้อมูลและภาพประกอบ อธิบายถึงสาเหตุของโรคต่างๆ รวมถึง แนวทางการรักษา ใน แพทย์แผนปัจจุบัน และ แพทย์แผนจีน ว่ามีแนวทางในการรักษาแตกต่างกันอย่างไร เชิญอ่านบทความเหล่านี้ได้เลยครับ กรณีมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ครับ

         ด้วยความปรารถนาดี

ธนาวัชร์ ธนาชววัฒน์
         ธนาวัชร์ ธนาชววัฒน์
      วศ.บ.(KMUTT), MBA(NIDA)
       ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ
      ฮั้วลักเซียม โทร.081-131-0137 081-131-0137
         Line ID: HouLukSeam HouLukSeam

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Olive Sienna Teal Dark_blue
Background Color
Text Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Scroll to top